Η αρετή της ελεημοσύνης.

H ἐλεημοσύνη ὡς ὁρισμός εἶναι ἡ ἀνιδιοτελής προσφορά πρός τόν συνάνθρωπό μας, ὁ ὁποῖος εἶναι ἐμπερίστατος. Εἶναι μέ ἄλλα λόγια ἡ ἔμπρακτη ἐκδήλωση ἀγάπης πρός τόν πλησίον. Σημαίνει ὅτι σπλαχνίζομαι καί ἐλεῶ κάποιον.

Δείτε το βίντεο που ακολουθεί με την με την Ομιλία του Πρωτοπρεσβύτερου Πατέρα Πέτρου, όπου αναφέρει τη σημασία που έχει για τον άνθρωπο η αρετή της ελεημοσύνης.