„Buď prvním, kdo uzří odvalený kámen (od hrobu), možná i anděly (zde stojící), a možná i samotného Ježíše!“

Dva svatí Otcové při rozhovorech o Vzkříšení Překlad textů z archaické řečtiny: Evangelos Lekkos řecký pravoslavný teolog, právník a spisovatel S ohledem na to, jak nyní my, pravoslavní křesťané, vyhlížíme letošní oslavu slavného Kristova Vzkříšení, zastavme se na chvíli a věnujme pozornost tomu, jak dva velcí svatí Otcové naší Církve, Jan Zlatoústý (354-407) a ŘehořContinue reading “„Buď prvním, kdo uzří odvalený kámen (od hrobu), možná i anděly (zde stojící), a možná i samotného Ježíše!“”

Třetí příspěvek k „trilogii“ o Řeckém národním povstání roku 1821…

Řečtí pravoslavní duchovní a jejich účast v národněosvobozeneckém boji roku 1821  Prolog knihy: „Pravoslavné duchovenstvo při povstání“  Evangelos Lekkos řecký pravoslavný teolog, právník a spisovatel Mezi těmi, kdo bojovali za svobodu Řecka, vyniklo deset velkých osobností, jejichž přínos k přípravě a vedení boje byl velmi důležitý. To, co mělo těchto deset osobností společného, je jejich přináleženíContinue reading “Třetí příspěvek k „trilogii“ o Řeckém národním povstání roku 1821…”